Stichting gillissenvaarders

Stichting Gillissenvaarders

De club van Gillissenvaarders is een Stichting.

Doelstelling van de Stichting is:

  • Bevorderen van onderlinge band van Gillissenvaarders
  • Het uitwisselen van informatie over Gillissen schepen en het eventueel ter beschikking stellen door de erven Gillissen van tekeningen en andere informatie aan Gillissenvaarders
  • Bewaren van het erfgoed van scheepsarchitect Theo Gillissen
  • Organiseren van bijeenkomsten

De Stichting beoogt enige structuur te geven aan onze club van bootbezitters zonder dat de aard van de bijeenkomsten en andere activiteiten daardoor zal veranderen.

Deze Stichtingsstructuur is gewenst in verband met het scheiden van bezit en geldstromen. De nieuwe rechtspersoon heeft dan een eigen kas, waaruit kosten, zoals website en voorraden en de eventuele schuld aan het bestuur kunnen worden betaald. Ook is niet “het bestuur” eigenaar van goederen, maar de Stichting, ook bij vernieuwing van bestuur.

Alle activiteiten van Stichtingbestuurders zijn geheel vrijwillig en zonder vergoeding van welke persoonlijk aard ook. Alle bij de Stichting geregistreerde eigenaren van boten zullen betrokken worden bij de activiteiten.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.